Kérdések és válaszok

Munkahelyi baleset után TB-re lehet-e rehabilitációs ellátást kérni? Mik az erre vonatkozó jogszabályok?

 • Kérdés

  Munkahelyi baleset után TB-re lehet-e rehabilitációs ellátást kérni? Mik az erre vonatkozó jogszabályok?

 • Válasz

  (A kérdésből nem derül ki, hogy a munkabaleset mikor történt és milyen jellegű egészségkárosodással járt. Nem ismert az sem, hogy a munkabalesetet elszenvedő jelenleg keresőképtelen-e, továbbá a sérülés következtében megváltozott-e a munkaképessége stb.)

  A társadalombiztosítási szabályozás szerint üzemi balesetnek minősülő munkabaleset esetén – a munkabaleseti jegyzőkönyv és a végleges határozat alapján – baleseti táppénz, utazási költségtérítési támogatás és baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság állapítható meg.

  A baleseti egészségügyi szolgáltatás magába foglalja az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből (együtt: üzemi baleset) eredő egészségkárosodás miatt támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátást is.

  A rehabilitációs ellátásra vonatkozó előírásokat tartalmazza:

  - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

  - a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint az ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

  - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

  - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

  - az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet.

  Az 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet szerint a gyógyászati (pl. fürdőgyógyászati) ellátások közül legfeljebb négy különböző fajta rendelhető ellátás fajtánként 15 alkalomra, baleset vagy műtéti utókezelés esetén legfeljebb 20 alkalomra. 

  A kérdező a rehabilitációval, a foglalkozási és szociális rehabilitációval, az orvosi rehabilitáció egyéb szakterületeiről a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségvonal I Ellátórendszer I rehabilitáció révén tájékozódhat.

Személyi sérüléssel nem járó munkabalesetek

 • Kérdés

  Ha történt egy baleset cégen belül személyi sérülés nélkül és megkapta az ember érte a büntetését, után eltelik egy kis idő és történik egy másik baleset, a másodiknál az előző - amiért márt megkapta a büntetését az ember - elővehető a második alkalommal és számításba vehető az is úgy, hogy a két dolog között eltelt úgy 1 év?

 • Válasz

  A munkáltatók az esetek döntő többségében nem foglalkoznak a kvázi (személyi sérülésekkel nem járó) munkabalesetekkel, pedig a személyi sérüléssel nem járó munkabaleset kivizsgálása sokat segít az esetleges súlyosabb munkabalesetek elkerülésében. A munkáltató köteles a személyi sérüléssel nem járó munkabalesetet is kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Minden balesetet ki kell vizsgálni! Azokat a baleseteket is, amelyek személyi sérülést ugyan nem okoztak, de anyagi kárt, termeléskiesést jelentenek. Ezek az úgynevezett kvázi balesetek. A munkabalesetek kivizsgálása során fel kell tárni a közreható tárgyi, személyi, szervezési kiváltó okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni, a munkabalesetek megelőzésére. A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e, ha nem akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a balesetet ért dolgozót értesítenie kell. A munkabaleset bekövetkezéséért a balesetet szenvedett dolgozó nem vonható felelősségre!, azaz nem büntethető.

Gépjárművezetők részére a bakancs helyett kiadható-e munkavédelmi félcipő

 • Kérdés

  Egy köztisztasággal foglalkozó cég vagyunk, és S3 jelölésű munkavédelmi bakancs kötelező viselése az előírás. Kérdésem az lenne, hogy a gépjárművezetők részére a bakancs helyett kiadható-e munkavédelmi félcipő.

 • Válasz

  Kiadható a munkavédelmi félcipő is a gépjárművezetők részére.

Építési területre látogatók kötelező munkavédelmi felszerelése

 • Kérdés

  Cégünk napelemek telepítésével dolgozik. A telepítést ugyan alvállalkozók végzik, de kollégáink kijárnak az építkezésre ellenőrizni, megnézni, hogy áll az építkezés. Az lenne a kérdésem, mik a kötelező munkavédelmi felszerelések egy építkezési területre látogatónak, ezek szükségesek mind: orrmerevítős, talpátszúrás ellen védett, csúszásmentes cipő, hosszú szárú munkaruha, munkavédelmi cipő, láthatósági mellény?

 • Válasz

  A munkavállalók által használandó egyéni védőeszközök körének, típusának meghatározása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakember feladata:

  „Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.” (A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.56. § ))

  Ennek megfelelően a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakember elvégez egy kockázatértékelést és ez alapján hozza meg az egyéni védőeszközzel kapcsolatos döntését. Az építési munkahelyeken azonban „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet 4. számú mellékletének I. 19.1 pontja egy esetben tartalmaz egy szigorítást. E szerint:

  „Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.”

Egyéni vállalkozót érintő munkavédelmi szabályok

 • Kérdés

  Olyan kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy egyéni vállalkozó esetén fontos, hogy egy adott eszközhöz legyen képesítésem? Motorkerékpár javító műhelyt nyitok melyhez ugyan van képesítésem viszont az esztergapad és a hegesztőgép kezelésével ugyan tisztában vagyok viszont képesítésem nincs róla. Buktató lehet ez egy esetleges ellenőrzés alkalmával? Magam dolgozom, egyedül, alkalmazott nélkül. 

 • Válasz

  Amennyiben nem foglalkoztat munkavállalót, (munkáját kizárólag egyedül végzi), a munka nem minősül szervezett munkavégzésnek és teljességgel kizárt, hogy a munkavégzésével a munkavégzés hatókörében tartózkodót (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.) veszélyeztethetne, akkor nem kell betartania a munkavédelmi szabályokat. Ennek megfelelően a munkavédelmi hatóság sem vonhatja ellenőrzés alá.

  Amennyiben nem foglalkoztat munkavállalót, de a munkavégzés hatókörében tartózkodók veszélynek lehetnek kitéve, akkor - ugyan a munkavégzése nem minősül szervezett munkavégzésnek- de a munkavédelmi szabályok közül a munkavédelmi törvény nevesített paragrafusaiban meghatározott követelményeket be kell tartani. Ezek betartását a munkavédelmi hatóság ellenőrizheti (illetékességi körébe tartoznak). A betartandó munkavédelmi szabályokat a munkavédelmi törvény 9.§ (2) bekezdése nevesíti.

  Ha a későbbiekben munkavállalót foglalkoztat, akkor az már szervezett munkának fog minősülni, a munkavédelmi szabályokat teljességgel be kell tartani, és a hatóság ellenőrzést folytathat le a munkahelyen.

  Az alábbiakban a munkavédelmi törvény vonatkozó előírásaiból készített kigyűjtést közlök:

   

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (munkavédelmi törvény röviden: Mvt.)

  Mvt.84. § (1) A munkavédelmi hatóság jogosult

  b) valamennyi munkahelyen – külön engedély nélkül – ellenőrzést tartani;

  Mvt.87. § E törvény alkalmazásában:

  5. Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a földalatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét e törvénynek a 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései tekintetében.

  8. Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni… a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget alapított) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések [9. § (2) bekezdés] tekintetében.

  A törvény hatálya

  Mvt.9. § ….

  (2) A törvény meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.).

  A munkavégzés tárgyi feltételei

  Mvt.26/A. § Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni. Ennek részletes szabályait a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter állapítja meg.

  Mvt.28. §(1) Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.

  Mvt.32. § A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát.

  A munkafolyamatra, a technológiára,
  az anyagra vonatkozó követelmények

  Mvt.40. § (1) A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell a munkavégzés hatókörében tartózkodók megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

  (2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.

  Mvt.44. § (1) Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyeknél a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet – amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések, egyéni védőeszközök – szükség szerinti együttes – alkalmazásával kell megvalósítani.

  (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is.

  Mvt.45.  § (1) Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. …

Be nem jelentett munkabaleset utólagos kivizsgálása

 • Kérdés

  Pár hónapja munkahelyemen balesetet szenvedtem, melynek következtében a vállam megsérült. A munkáltató elvitt az orvoshoz és azt kellett mondanom, hogy otthon történt. 2 hét pihenő kellett volna ehelyett 5 napig lehettem otthon és utána ugyanolyan megterhelő munkát végeztem,mint előtte és úgy érzem a vállam nem gyógyult meg rendesen. Lehet-e tenni ezügyben valamit? Szükség esetén tanú is lenne arra, hogy az a baleset a munkahelyen történt és nem otthon.

 • Válasz

  Panaszával a területileg illetékes (megyei) munkavédelmi hatósághoz fordulhat.

  Az Ő hatáskörükbe tartozik a be nem jelentett munkabalesetek (utólagos) kivizsgálásának elrendelése. Elérhetőségeik megtalálhatók a www.ommf.gov.hu honlap „Munkavédelem Foglalkoztatás-felügyelet” főoldalán „Munkavédelmi felügyelőségek” címszó alatt.

Építési terület mellett történt baleset kártérítése

 • Kérdés

  Felújítás alatt lévő ház előtt mentem el Budapesten. A ház és az úttest között csővezeték lefektetéséhez - vélelmezhetően az úttest alatt húzódó szennyvízelvezetőhöz kívántak csatlakozást biztosítani - árkot ástak, amelyet az aznapi munkálatok befejeztével acéllemezzel takartak le a járdán. Sajnos az acéllemez túl vastag volt, semmi figyelmeztetés nem utalt az építkezésre. Ezért, valamint a gyér köztéri világítás miatt, megbotlottam az acéllemezben és elestem. Az öltönynadrágom elszakadt, a kabátom, laptop táskám sáros lett, a térdem vérzett. Kérdésem, hogy kihez forduljak a baleset miatt felmerült költségeim megtérítése érdekében?

 • Válasz

  A baleset miatt felmerülő költségei megtérítése érdekében az általános kártérítési szabályok szerint a kivitelező képviselőjéhez (építésvezetőhöz, vállalkozóhoz) fordulhat. A kivitelező megtalálásában jó segítség lehet - az előzetes bejelentésre kötelezett munkák esetére vonatkozó szabály - miszerint a kivitelező adatait az építési munkahelyen jól láthatóan el kell helyezni.

  Ha a kivitelezővel nem jut egyezségre, akkor kártérítésért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bírósághoz lehet keresettel folyamodni.

  A témával kapcsolatos technikai szabályozást (a kivitelező kártérítési felelősségét) legmagasabb szinten a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) tartalmaz az alábbiak szerint:

  Mvt.4. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is.

  Mvt.26/A. § Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.

  Mvt.36. § (1) A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen.

Rendezvénysátor megépítése, illetve bontása építési tevékenységnek minősül-e?

 • Kérdés

  Az iránt érdeklődnék, hogy 300 fő befogadó képességű rendezvénysátor megépítése (belül szinpad felállítással), illetve bontása építési tevékenységnek minősül-e, és vonatkozik-e rá a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírtak (pl "biztonsági és egészségvédelmi terv" készítése?

 • Válasz

  A rendezvénysátor megépítése, illetve bontása építési tevékenységnek minősül, és így vonatkoznak rá a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírtak.

  A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg.

  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint:

  Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

  A rendezvénysátor a fentiek szerint építménynek minősül, így amennyiben szervezett munkavégzés keretében készítik el, vagy bontják le, akkor a munkálatokra vonatkozik a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet.

Családi házban folytatott tevékenység munkabiztonsága

 • Kérdés

  Férjem ötvös és szobrászművész. Beadta a válókeresetet és a hozzájárulásom nélkül egyéni vállalkozását bejelentette közös házunkba. Fémolvastást és hegesztést, forrasztást folytat a pincében. Szóba hoztam a nem biztonságos munkakörülményeket rám és a gyerekeinkre nézve, hiszen gáz- és egyéb szagok jönnek fel a lakásba. A gázszagra azt mondta, hogy ereszt a készüléke és majd ő "megbütyköli". Önkényesen elzárta előlem azokat a helyeket, ahol dolgozik - "munkavédelmi előírásokra" hivatkozva. Biztonságban szeretném tudni magamat és a gyerekeimet. Mit tudok tenni?

 • Válasz

  A leírtakból valószínűsíthetően a férjének nincs alkalmazottja, ez esetben a munkavédelmi hatóság szervezett munkavégzés hiányában nem ellenőriz. Azt tanácsoljuk,panaszával forduljon a területileg illetékes megyei/budapesti kormányhivatalhoz (http://www.kormanyhivatal.hu/hu) és a helyileg illetékes jegyzőhöz ( például írja be a Google keresőbe: jegyző elérhetősége Budapest II. kerület).

Kötelező-e a rendszeres szemle az üzemekben?

 • Kérdés

  Köteles-e az üzemorvos meghatározott időnként szemlét tenni azokban az üzemekben, ahol az általa "ellenőrzött, vizsgált" munkavállalók dolgoznak? Feladata-e minősíteni munka egészségügyi szempontból a munkahelyet, ha az telepített üzemi körülmény, illetve ha egy kivitelezési helyszín?

 • Válasz

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt), a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 4.) Korm. rendelet  valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról  szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet tartalmazzák a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás legfontosabb feladatait.

  A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4.§(1) szerint a szolgálat alaptevékenység keretében végzi…

  c) a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a szerződésben - a helyi körülmények figyelembe vételével- meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül.

  A 89/1995. (VII. 4.) Korm. rendelet 5.§ (1) szerint a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban  a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani.

  Közvetlen előírás arra vonatkozóan, hogy milyen időközönként kell „szemlét tennie” nincs.

  Ahhoz azonban, hogy az alapszolgáltatás keretében meghatározott feladatainak (pl. munkaköri alkalmassági vizsgálatok, foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentése és kivizsgálása, a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásának vizsgálata, az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok) valamint a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő feladatoknak (pl. a kockázatértékelés, a megelőzési stratégia tartalmának kialakítása, egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása, súlyos munkabaleset kivizsgálása) eleget tegyen, szükséges a rendszeres, aktív jelenlét.

  Célszerű a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtóval olyan szerződést kötni, amelyben részletesen meghatározzák a feladatokat és a teljesítés szabályait, beleértve a „szemlék” gyakoriságát is.

  Feladata e minősíteni a munka egészségügyi szempontból a munkahelyet, ha az telepített üzemi körülmény, illetve ha egy kivitelezési helyszín?

  A kérdésben szereplő „minősíteni”kifejezés nehezen értelmezhető.

  A tevékenységek foglalkozási osztályba sorolását (A, B, C, D foglalkozás-egészségügyi osztályok) a 89/1995. (VII. 4.) Korm. rendelet 4. melléklete tartalmazza.  A besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének figyelembe vételével készíti el.

  A „telepített  üzemi körülmény” és „kivitelezési helyszín” esetében a besorolási előírások azonosak.

  Az Mvt. 54.§ (2) értelmében a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. E feladatok elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység.  A  munkaegészségügyi szempontú kockázatok kiértékelése a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladata.

Villámlás esetén szabad-e mobiltelefont használni?

 • Kérdés

  Egy munkavédelmi előadáson a szakértő előadásában elhangzott, hogy villámlás esetén nem szabad mobil telefont használni, mert a telefon által kibocsátott hullámok magukhoz vonzzák a villámokat. Mi ennek a tudományos magyarázata?

 • Válasz

  A rövid válasz, hogy ennek nincs tudományos magyarázata, ugyanis ez az állítás szakmailag teljességgel megalapozatlan (azaz nem igaz). Mondhatjuk városi legendának is. A mobiltelefon által kibocsátott hullámok nem vonzzák magukhoz a villámokat.

  Bár e sorok írójaként Erősáramú Villamosmérnöki, Irányítástechnikai, és Munkavédelmi szakmérnöki diplomával rendelkezem (mindhármat a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem), mégsem kiálthatom ki magam önhatalmúlag a villámvédelem szakértőjének. Ezért annak ellenére, hogy tudom a választ, a jobb hihetőség kedvéért idézem Dr. Berta István, a Budapesti Műszaki Egyetem Villamos Energetika Tanszéke egyetemi tanárának a tárggyal kapcsolatos magyarázatát.

  Megjelent: http://hvg.hu/tudomany/20110610_tevhitek_hiedelmek_villamcsapasrol

  14 hiedelem a villámlásról: melyik igaz? címen, 2011. június. 10.-én (utolsó frissítés: 2011. június. 17.) Az idézetek a cikkből kiemelt részletek.

   

  „Nem szabad telefonálni, ha villámlik – RÉSZBEN IGAZ

  Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik, azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helyiségekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok „követik a rádióhullámokat”, illetve, hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert „vonzzák” a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés a fém.”  …

  „Tévhit, hogy a testünkön viselt fémékszerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok vagy akár MP3-lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem „vonzzák” ugyanis a villámokat.”

Mi van akkor, ha a munkáltató nem tartja meg a munkavédelmi képviselő megválasztását?

 • Kérdés

  Mi van akkor, ha pl. egy 30 fős munkáltató nem tartja meg a munkavédelmi képviselő megválasztását, pedig a munkavállalók szeretnék. A munkáltató visszaélve helyzeti előnyével munkavállalóit megfélemlíti? Hova lehet fordulni? Van-e valamilyen szankció? Védi- e a munkavállalót, a munkaviszonyát bármi is?

 • Válasz

  Amennyiben a munkáltató nem tart munkavédelmi képviselő választást, akkor a munkavédelmi hatósághoz kell fordulni panasszal. A munkavédelmi hatóság a jogos panasz esetén határozatban kötelezi a munkáltatót a munkavédelmi képviselő választás megtartására. Nem lehet kizárni, hogy ez ellen a munkáltató jogorvoslati lehetőségével akar élni. Ettől a szándékától az alábbi Legfelső Bírósági ítéletre való hivatkozással valószínűleg el lehet téríteni. 

  (A kérdéses ítéletnek csak az indokoló részéből idézek az alábbiakban, de ez is elég a választásokkal kapcsolatos szabályok értelmezéséhez. Megjegyzem, az ítélet 2008. április 30-án született, ezért a szövegében még az akkor érvényes létszámhatár (50 fő) szerepel, ami azóta 20 főre módosult.* Az indokolásban szereplő Mt-re történő utalások, az akkor érvényes Munkatörvénykönyv paragrafusait idézik, azóta új Munkatörvénykönyv lépett hatályba (2012.évi I. tv.) de ez az ügyet érdemben nem érinti.**)

  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.10.411/2007/3. számú ítélete: …

  „Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma ötven* fő. A választás meghatározásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége. Az előbbi szabály alapján a felperesnél munkavédelmi képviselő választást kell tartani, mert a törvény hivatkozott rendelkezése a választás megtartását kötelezővé teszi a munkavállalók létszámára tekintettel. Minthogy a választás megtartása kötelező, és a választás megtartásának lebonyolítását és a feltételek biztosítását a törvény kifejezetten a munkáltató kötelezettségeként írja elő, a felperes (munkáltató) nem hivatkozhat arra, hogy e kötelezettség csak akkor terheli, ha a munkavállalók a választási jogosultságukkal élni kívánnak. Az a körülmény, hogy a munkavállalók az őket megillető e jog gyakorlásával kívánnak – e élni, a megtartott választás érvényességét, illetve eredményességét befolyásolja (az Mvt. 70/A. § (3) bekezdése értelmében megfelelően alkalmazandó Mt. 51. § - 51/A. §**).

  Téves tehát az a jogszabály-értelmezés, miszerint a munkáltatót a választás megtartásának lebonyolítására vonatkozó kötelezettség csak akkor terheli, ha a választást a munkavállalók vagy a szakszervezet kezdeményezi. A törvény érintett rendelkezése ugyanis ilyen feltételt nem szab.

  A kifejtett jogértelmezést támasztja alá egyébként az Mvt. módosításáról szóló 2004. évi XI. törvény 34. § (4) bekezdése is, amely úgy rendelkezik, hogy annál a munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 50* fő és nem működik munkavédelmi képviselő, e törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül meg kell tartani a munkavédelmi képviselő választást. Továbbá ugyancsak ezt igazolja a jogfejlődés, a 2007. évi CLXI. törvény 8. § (1) bekezdésével módosított Mvt. 70/A. § (1) bekezdés b) pontja, amely az 50* főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatók esetében teszi a választás megtartását a szakszervezet, üzemi tanács, illetve a munkavállalók kezdeményezésétől függően kötelezővé.

  Budapest, 2008. április 30.”

  A munkavédelmi képviselő védelmére az alábbi szabályokat tartalmazza a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.):

  Mvt. 76. § (1) „A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.

  …..

   (3) Valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273. § (1), (2) és (6) bekezdése szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.”

  Mvt. 82/D. § (1) „A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett munkavégzés során:…

  d) a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.”

Milyen munkavédelmi előírások vonatkoznak egy egyéni vállalkozóra?

 • Válasz

  Más jogi megítélés alá tartozik

  ·       az az egyéni vállalkozó, aki munkavállalókat foglalkoztat;

  ·       és a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó.

   

  Az egyéni vállalkozó, ha munkavállalókat foglalkoztat, akkor munkáltatónak minősül, és rá (és a munkavállalóira) a szervezett munkára vonatkozó munkavédelmi szabályok érvényesek.

  Ez azt jelenti, hogy kiterjed rá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya. Az Mvt. az alábbiaknak megfelelően foglalja össze a munkavédelemre vonatkozó alapvető, és részletes szabályokat (előírásokat):

  A munkavédelem alapvető szabályait az Mvt.;

  a részletes szabályait az Mvt. felhatalmazása alapján:

  ·       a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön jogszabályok,

  ·       az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák.

  ·       munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles - vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.

  A mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozóra (akkor is, ha egyéni céget alapított) az Mvt. csak annyiban vonatkozik, hogy be kell tartania a munkavégzés hatókörében tartózkodók (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.) védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

  Ezekre a rendelkezésekre az Mvt. 9. § (2) bekezdése utal, ez alapján az alábbiakban leírtakat kell betartania:

  Mvt. 26/A. § „Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.”

  Mvt. 28.§ (1) „Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.

  (2) A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- és lejutást.”

  Mvt. 32. § „A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát.”

  Mvt. 40. § (1) „A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

  (2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

  Mvt. 44. § (1) „Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyeknél a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet - amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik - zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések, egyéni védőeszközök - szükség szerinti együttes - alkalmazásával kell megvalósítani.

  (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is.

  (3) Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa. Az egészségkárosodás kockázatát növelő időtartamban történő munkavégzés (rendkívüli munkavégzés, túlmunka stb.) esetén a külön jogszabály előírásai szerint kell eljárni.”

  Mvt. 45. § (1) „Rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg. A mentési terv a külön jogszabály által előírt - biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú - tervbe foglalva is elkészíthető.

  (2) A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell.”

Hol olvasható a Munkavédelmi Főfelügyelőség 2017. évben végzett munkavédelmi, munka egészségügyi ellenőrzések tapasztalatait összefoglaló jelentés?

 • Kérdés

  Tisztelt Szakértők!

  Azt szeretném megtudni, hogy hol olvasható, hol fedezhető fel a Munkavédelmi Főfelügyelőség ( vagy bárki más ) által 2017. évben végzett munkavédelmi, munka egészségügyi ellenőrzések tapasztalatait összefoglaló jelentés.

 • Válasz

  A válasz az 1. pontban található, de küldtem hasonló témájú jelentéseket is.

  1. Az ellenőrzések tapasztalatairól szóló legutóbbi beszámolót innen lehet letölteni (2017. III. negyedév)
   http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=595
  2. A tárgyévet követő év szeptember 30-áig kell publikálni a Tájékoztató-t a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről. Így a legutóbbi, a 2016. évről szóló, itt található:
   http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=588
  3. A legfrissebb (2017. III. negyedév)munkabaleseti statisztikai adatokat innen lehet elérni,( a 2017.teljes évi) február közepén lesznek elérhetők
   http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=223