Munkahelyi baleset következtében csökkent munkaképességűvé nyilvánítottak. Kitől kérhetem a rokkantsági nyugdíj megállapítását és milyen papírok, igazolások kellenek hozzá?

 • Kérdés:

  Tisztelt Cím!

  Az alábbi kérdésre szeretnénk választ kapni:

  Egy 10 évvel ezelőtti munkahelyi baleset következtében csökkent munkaképességűvé nyilvánítottak. Úgy érzem, hogy a fizikai terhelhetőségem az utóbbi egy évben sokat romlott, de ezt összefüggésbe hozom a korábbi munkahelyi balesetemmel.
  Kitől kérhetem a rokkantsági nyugdíj megállapítását és milyen papírok, igazolások kellenek hozzá?

 • Válasz:

  Előzetes megjegyzés: az ügy ezen része már nem tartozik a munkavédelmi szakértő kompetenciájába.
  Az üzemi balesetből kifolyólag baleseti járadékért a kérelmet az ONYF. 3515-274 nyomtatványon lehet kérni, lakóhely szerinti nyugdíjigazgatóságon.
  (A nyomtatvány letölthető a https://eugyintezes.onyf.hu/PDF/K05.pdf?rnd=0.154601838439703  Internet címről, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról, a nyomtatvány címe: „Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján baleseti járadék elbírálásához”)

  A nyomtatványhoz mellékelendő 1 db iratot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv szerzi be, ennek az ideje viszont nem számít be az ügy elintézési idejébe, ezért ha gyorsabb ügyintézést akarunk, akkor magunk mellékeljük ennek eredeti példányát a nyomtatványhoz.
  A kérdéses irat: a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak határozata az üzemi baleset elismeréséről.

  Javasolom, hogy az ügyintézés előtt érdeklődjön a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervénél. Az ügyhöz tartozó fontosabb törvényi előírások - nem teljeskörűen - a következők:

  2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

  3. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően:
  a) rehabilitációs ellátás, vagy
  b) rokkantsági ellátás…..

  5. § (1) A megváltozott munkaképességű személy rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt.
  (2) Rokkantsági ellátást kell megállapítani annak a megváltozott munkaképességű személynek is,
  a) akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
  b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel

  14. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a rehabilitációs hatóságnál az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni.

  15. § (1) A rehabilitációs hatóság komplex minősítés keretében megvizsgálja a kérelmező egészségi állapotának százalékos mértékét, a rehabilitálhatóságot, és a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága esetén rehabilitációs javaslatot készít.

  19. § (1) A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapított körülményekre vonatkozóan felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) végez
  a) az ellátást megállapító döntésben meghatározott időpontban,
  b) az ellátott kérelmére,…

A szerzőről