A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban
GINOP-5.3.4-16

Az ÉVOSZ által vezetett konzorcium, melynek tagja az MGYOSZ és az ÉFÉDOSZSZ az építőipar munkabiztonsági, munkaegészségügyi helyzetének javítása érdekében 18 hónapos programot hajt végre nyertes pályázat keretében.

A nyertes pályázat célja

A munkakörülmények javítása, a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, valamint a munkavállalók és munkáltatók munkabiztonsággal és munkaegészségüggyel kapcsolatos célzott tájékoztatás megvalósítása.

A pályázat végrehajtása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 1. Munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása a munkavédelemmel kapcsolatosan, munkavédelmi tudatosság fejlesztése, munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség javítása:
  1. tájékoztató anyagok, útmutatók, egyéb kiadványok elkészítése, összeállítása, eljuttatása a munkáltatóknak/munkavállalóknak, valamint online közzététele;
  2. tanulmányok, oktatási segédanyagok készítése, eljuttatása a munkáltatóknak/munkavállalóknak, valamint online közzététele;
  3. kampányok lefolytatása;
  4. rendezvények szervezése.
 2. Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyagának kidolgozása, képzések lebonyolítása:
  1. munkavédelmi képviselők számára készülő tananyagok, oktatási segédanyagok kidolgozása, aktualizálása és eljuttatása a munkáltatóknak/munkavédelmi képviselőknek, valamint online közzététele;
  2. képzések lebonyolítása;
 3. Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységek fejlesztése, támogatása az építési ágazatban az alábbiak szerint:
  1. ágazatspecifikus online munkavédelmi eszközök (felülvizsgálati, szakmai adatlapok, jegyzőkönyv-minták kidolgozása, aktualizálása, módszertani útmutatók kidolgozása, elérhetővé tétele), ágazatonként, szakmánként kockázatértékelési módszertanok kidolgozása és közzététele;
  2. munkaegészségügyi online módszerek kidolgozása és közzététele (többek között a pszichoszociális kockázatok kezelése, módszertani segédlet munkahigiénés vizsgálatok kidolgozásához, módszertani útmutató munkavédelmi szakemberek részére az azbesztbontási munkaterv összeállításához, segédlet a veszélyes anyagokkal, keverékekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetéséhez).
 4. Kutatás támogatása:
  1. kutatások, elemzések elkészítése, publikálása, online közzététele
A pályázat címe: A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban
A pályázat azonosítója: GINOP-5.3.4-16-2016-00006
Konzorciumvezető:
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ)
Konzorciumi tagok:


Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ)


Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ)

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. szeptember 1.
A projekt megvalósítás fizikai befejezése: 2019. február 28.

A projekt megvalósítására összesen 18 hónap áll rendelkezésre.

Ez idő alatt az ÉVOSZ és az ÉFÉDOSZSZ közös koordinálása alatt az alábbi konkrét, egymásra épülő tevékenységek valósulnak meg:

 1. Tananyagfejlesztés (munkavédelmi képviselő);
 2. Képzés (munkavédelmi képviselő);
 3. Ágazat-specifikus szakmai anyagok elkészítése, kidolgozása a munkavédelem, munkabiztonság, munkaegészségügy és egyéb kapcsolódó területeken;
 4. Tájékoztató rendezvények szervezése mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldal részére;
 5. Honlapfejlesztés;
 6. Online tanácsadás;
 7. Kiadványok elkészítése;
 8. Kampányok lebonyolítása, egyéb marketing tevékenységek.

 

 1. Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus tananyagának kifejlesztése

  A megválasztott munkavédelmi képviselőket az Mvt. 75. § (1) bek. („c) egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.”) alapján képzésben kell részesíteni, hogy feladataikat elvárható színvonalon tudják ellátni.

 2. Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzésének lebonyolítása

  A munkavédelmi képviselő képzés lebonyolításával a munkavédelmi feladatellátás szakszerűsége és hatékonysága is növekedhet.

  A képzés két ütemben valósul meg: képesítéssel rendelkező szakemberek továbbképzése (ismeretek felfrissítése, esetleges változások, módosítások áttekintése) egynapos oktatás keretében; illetve a képesítéssel nem rendelkezők számára kétnapos képzés biztosítása. A képzés tananyagait, a képzési tematikát, haladási ütemezést és egyéb szükséges anyagokat a szakértők dolgozzák ki, majd az engedélyeztetés után válik megvalósíthatóvá a képzés.

  A projektben két alkalommal, két helyszínen tervezzük a képzések lebonyolítását:
  1. Székesfehérvár (1 napos továbbképzés)
  2. Kecskemét (2 napos képzés)

 3. Ágazat-specifikus szakmai anyagok elkészítése, kidolgozása

  A projekt és a rendezvények alapját képező, ágazatspecifikus szakmai anyagok elkészítése, a témában jelentős tapasztalattal rendelkező szakértők által történik. A projektben részt vevő szakértők által készített anyagok külön-külön szólítják meg a célcsoportokat, így a számukra leginkább releváns módon és tartalommal ismerhetik meg az készült információs anyagokat.

  Kidolgozásra kerül a teljesség igénye nélkül:

  • Az építőiparhoz kapcsolódó ágazatspecifikus online mintadokumentumok, munkavédelmi eszközök (felülvizsgálati jegyzőkönyv, szakmai adatlapok, jegyzőkönyv-minták kidolgozása, aktualizálása) és módszertani útmutatók kidolgozása;
  • Tájékoztató anyagok, útmutatók, egyéb kiadványok elkészítése;
  • Tanulmányok, tananyagok, oktatási segédanyagok, módszertani útmutatók készítése
  • Munkaegészségügyi online módszerek kidolgozása és közzététele (többek között az építés-kivitelezési munkabiztonsági kockázatok kezelése,
   módszertani segédlet a földmunkák veszélyei, az építési anyagmozgatás, anyagtárolás, leesés – beesés elkerülése, födém- és falnyílások szakszerű lezárása, védőkorlátozások készítése vonatkozásában.
  • Munkaegészségügyi online módszerek kidolgozása és közzététele (többek között a pszichoszociális kockázatok kezelése, módszertani segédlet munkahigiénés vizsgálatok kidolgozásához, módszertani útmutató munkavédelmi szakemberek részére az azbesztbontási munkaterv összeállításához, segédlet a veszélyes anyagokkal, keverékekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetéséhez).

 4. Tájékoztató rendezvények szervezése mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldal részére

  A munkáltatók és munkavállalók részére szervezett tájékoztató rendezvények szakmai előadóinak és előadásainak biztosítása munkavédelem, munkabiztonság, munkaegészségügy témában. Az előadások anyagaihoz felhasználásra kerülnek a korábban kidolgozott, frissített ágazat specifikus szakmai anyagok, az érvényben lévő munkavédelmi és munkaegészségügyi előírások, a munkavédelmi képviselők tapasztalatai, a megyei Kormányhivatalok munkavédelmi osztályának munkavédelmi célvizsgálatai alapján közzétett megállapításai, valamint a szakértők személyes szakmai észrevételei.

  A projekt keretében négy helyszínen (Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár és Zalaegerszeg) összesen 12 db (8 munkavállalói, 4 munkáltatói) rendezvény kerül majd megszervezésre.

  • Minden helyszínen megrendezésre kerül egy munkáltatóknak szóló rendezvény:

   • a rendezvény időtartama: 5 óra (szünetekkel)
   • a résztvevők száma: 25 fő/alkalom

  • Minden helyszínen megrendezésre kerül két munkavállalóknak szóló rendezvény, természetesen két külön alkalommal:

   • a rendezvény időtartama: 5 óra (szünetekkel)
   • a résztvevők száma: 100-120 fő/alkalom

 5. Honlapfejlesztés

  Egy honlap (www.nincsbaleset.hu) ad majd helyet a jelen projekt során keletkező specifikus szakmai anyagoknak, tájékoztatást nyújt a projekt céljairól, a rendezvényekről, képzésekről, valamint felületet biztosít az online tanácsadáshoz is.

 6. Online tanácsadás

  A projekt megvalósításának időtartama alatt online szaktanácsadás nyújtása munkavédelem és munkabiztonság témakörben. Az online csatornákon keresztül érkező szakmai kérdésekre történő válaszadás 3 munkanapon belül.

 7. Kiadványok elkészítése

  Külön munkavédelmi, munkaegészségügyi kiadványok készülnek a munkáltatók, illetve munkavállalók részére.

  A projekt keretében létrejövő - kb. 80-100 oldalas B5 formátumú - kiadványok, a munkáltatók, illetve a munkavállalók számára készített szakmai anyagokat fogják tartalmazni, melyeket a rendezvények helyszínén fogunk elsősorban szétosztani.

  Természetesen nem minden elkészült anyag kerül majd bele a kiadványokba, lesznek, amelyek csak online kerülnek terjesztésre, megismertetésre pdf formátumban a projekt honlapján keresztül, ahova ezek mind feltöltésre kerülnek és ingyenesen hozzáférhetőek és
  felhasználhatóak lesznek a célcsoport számára (pl. segédanyagok, adatlapok, minták, stb.)

 8. Kampányok lebonyolítása, egyéb marketing tevékenységek

  A projekt általános és közvetlen célja az építőiparban tevékenykedő vállalkozások körében a munkavédelem, munkabiztonság, valamint a munkaegészségügy fejlesztése. Az ismeretek terjesztése prevenciós célokat is szolgál.

  A projekt megvalósítása szempontjából a kommunikáció kiemelkedő jelentőségű, hiszen a projekt célkitűzéseinek elérése érdekében és azzal összefüggésben széleskörű tájékoztatás, interaktív kommunikáció és koordináció megvalósítása szükséges.

  A projekt eredményei országos hatást fejtenek ki, ezzel is biztosítva a területi kiegyenlítődést.

  Jelen feladat a projekt sajtókampányának szervezése, lebonyolítása, melynek célja "A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban" című pályázati projekt céljának, eredményének megjelenítése, népszerűsítése 18 hónapon keresztül. Nagy hangsúlyt kap a kifelé irányuló kommunikáció, jól felépített médiakampány segít majd a tájékoztatásban, az információk eljuttatásában. Ennek fontos elemei a sajtótájékoztatók, ahol a konzorcium tagjai a projektmegvalósításban résztvevőkkel együtt rendszeresen tájékoztatják a releváns médiumokat a tervezett tevékenységekről, a projekt céljairól és üzeneteiről, valamint az elért eredményekről. A tájékoztatók mellett sajtóközlemények útján is eljuttatja a legfontosabb tudnivalókat és eseményeket egy szélesebb körben. E célt szolgálják a szervezett interjúk reggeli-, hír- és egyéb beszélgetős műsorokban, hiszen ezek nem specifikus, válogatott közönségnek készülnek, így tágabb réteget érhet el. Emellett sajtóreggelik és kerekasztal-beszélgetések során, kevésbé formális keretek között igyekszik tájékoztatni a média azon elemeit, akik számára a projekt üzenete és tevékenysége kiemelten fontos lehet. Tehát a projekt kezdetekor megindul a projekt kommunikációs tevékenysége: egyrészt a széles körű nyilvánosság biztosítása és a tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének megszervezése és megvalósítása, illetve a kapcsolódó médiakampány elindítása, a tervezett sajtóesemények megszervezésével és lebonyolításával. A kommunikációs tevékenység folyamatosan zajlik, egészen a projekt lezárásáig.


A projekt megvalósításával és a kapcsolódó célok elérésével az ágazatban foglalkoztatottak körében a jövőben jobban érvényesülhetnek a megfelelő munkakörülmények, csökkenhetek a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok. Mindez a munkahely minőségének és a munkavállalók teljesítményének javulásához vezethet, ami egyaránt fontos a munkáltatóknak, a munkavállalóknak, de nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. A munkakörülmények javítása kedvező hatással lehet az ágazati foglalkoztatottság, az építőiparban elhelyezkedők számának növelésére, a szakma népszerűsítésére. A hazai feltételek javításával megakadályozható lenne a képzett szakemberek külföldre vándorlása, ami megoldást jelentene az évek óta fennálló szakemberhiány problémára is. Az építőipari ágazat magyarországi munkakörülményeinek tartós javulása magával hozná a szakképzés hajlandóságának növelését, amely szintén közvetett cél, hiszen segítene a fennálló szürke/fekete foglalkoztatotti létszám visszaszorításában is.

Budapest, 2017. október 18.
ÉVOSZ
Konzorciumvezető

A szerzőről