Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége

A Pesti Kőműveslegények Segélyezőegyletének 1818-as megalakulása óta az Építők Szakszervezete és annak vezetői a mindenkori társadalmi változások erőcentrumai voltak, jellemzően annak élvonalában haladtak. Az ÉFÉDOSZ jelenlegi szerkezete 1990. december 9-én alakult ki. Korábbi tagozatai a törvényhozói szándékot követve előbb önálló szakszervezetté alakultak, majd szakszervezetként azonnal szövetségre léptek. Az ÉFÉDOSZSZ tagszakszervezetei változatlanul az építőanyagipar a faipar és az építőipar területén működnek.

Az ÉFÉDOSZSZ munkavállalói érdekképviseletet az iparágban egyedüli szereplőként ellátó szakszervezeti szövetség. Tagszakszervezeteink, – úgy is mint társadalmi szervezetek – a versenyszektoron belül az építőanyagipar (TEÁOR 23), faipar TEÁOR (31) és az építőipar TEÁOR (41,42, 43,71, ) gazdasági szakágazatok munkavállalóit szervezik munkahelyi, és területi szervezetekbe, alapszervezetekbe. Az ÉFÉDOSZSZ hazai szinten a MASZSZ konföderáció (Magyar Szakszervezeti Szövetség), nemzetközi szinten pedig az EFBWW (Építő és Faipari Dolgozók európai Szövetsége) tagszervezete.

Az ÉFÉDOSZSZ fő feladatának tartja, hogy hangot adjon az építőipari szakmák és az ott dolgozók jogos követeléseinek, hazai és nemzetközi kapcsolataival, szakértői tudásával segítse a tagszervezeteinek Kollektív Szerződés kötését, azok miniszteri kiterjesztésének elérését, és kontrollálja a megállapodások, szabályok betarttatását. A szövetség társelnöki rendszerben az egyik legaktívabb ágazati párbeszéd bizottságot működteti. Általa hazai és nemzetközi rendezvények résztvevője, szervezője. A rendelkezésre álló forrásait hasznos tanulmányok, kiadványok és felkészítő tanfolyamok szervezésére használja fel.

A szerzőről