Hírek

2023. június 27.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 2023. I. negyedévi ellenőrzési jelentése

Megjelent a GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának jelentése a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 2023. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A jelentés innen letölthető.

 

 

Forrás: ommf.gov.hu

2023. április 27.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 2022. évi ellenőrzési jelentése

Megjelent a GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának jelentése a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 2022. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

A jelentés innen letölthető

 

Forrás: ommf.gov.hu

2023. március 02.

Változott a munkavédelmi szabályozás

2023. január 1-től a Munkavédelmi törvény a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hatáskörébe került a munkavédelmi képviselő képzések szakmai felügyelete, aki 2023. január 27-én kiadta a "A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés képzési követelményei"-t, megújítva ezzel a továbbképzés rendszerét.

A munkavédelmi képviselő képzés rendszerének 2023-as változásai az alábbiak:

I. Új illetékesség

 • Gazdaságfejlesztési Minisztérium, foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (Nagy Márton miniszter)
 • Foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárság (Dr. Czomba Sándor államtitkár)

II. Új szabályozás

 • Az alapképzés és továbbképzés ismeretanyagának minimum követelményeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter közzétette.
  Hatályos: 2023.01.27. (http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=8495)
 • A munkavédelmi képviselő képzések szakmai felügyeletét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el, amelynek részletes szabályait szabályzatban állapította meg.
  Hatályos: 2023.01.30. (http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=8496)
 • Munkavédelmi törvény változás (1993. évi XCIII. törvény 75. §) 
  2023.01.01-től

 

2023. január 31.

Az 54/2021. ITM rendelet értelmezése, alkalmazásának gondjai

Az Országos Emelőgépes Egyesület (OEME) Akadémia keretében szakmai napot tartottak 2022. november 16-án, ahol többek között az 54/2021 ITM rendelet „A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról” értelmezése, és a rendelet alkalmazásának gondjairól is volt előadás. Ennek prezentációja innen letölthető….

2022. december 14.

Kétéves országos munkavédelmi kampány

A Pénzügyminisztérium a Munkavédelmi Főosztálya szervezésében 2019. év júliusában „Fókuszban az építőipar – első a munkavégzés biztonsága” címmel kétéves országos munkavédelmi kampányt hirdetett, melynek célja, hogy növelje az ágazatban tevékenykedő szakemberek, munkáltatók, munkavállalók munkavédelmi ismereteit, és ezzel javítsa az ágazat biztonságát.

Az alábbi anyagok a linkre kattintva letölthetőek:

 • „Fókuszban az építőipar – első a munkavégzés biztonsága” – szórólap
 • „Fókuszban az építőipar – első a munkavégzés biztonsága” –  kampányútmutató
 • Általános munkavédelmi tájékoztató építőipari ágazatban tevékenykedők részére – letöltés
 • General occupational safety and health notice for operators of the construction sector – download
2022. április 11.

Az ITM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának jelentései a 2021. évi munkabalesetekről

Az ITM Munkavédelmi Irányítási Főosztálya 2021. május 2. - 2021. szeptember 30. közötti időszakban az építőipari kivitelezési tevékenységek körében munkavédelmi célvizsgálatot végzett. A vizsgálatról készült összefoglaló jelentés a napokban jelent meg. A jelentés innen letölthető.

A jelentés mellé egy példatárat is készítettek a helyes és helytelen megoldások bemutatására.

 

Ugyancsak a napokban jelent meg a főosztály tájékoztatása a 2021. évi munkabalesetek alakulásáról. A tájékoztató a 2022. január 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza. 

A tájékoztató innen letölthető.

 

Korábbi jelentés(ek): 

 • Az ITM Munkavédelmi Főosztályának összefoglaló jelentése - az építőipari kivitelezési munkavédelmi célvizsgálatáról (2020. július 1. - 2020. november 30.)

 

Forrás: ITM

 

 

2019. július 08.

Fókuszban az építőipar – Első a munkavégzés biztonsága

2020 végéig tartó kampányt indít a Pénzügyminisztérium és az ÉVOSZ az építőiparban dolgozók védelmében.
Az építőipar munkavédelmi feladatairól, a munkabalesetek megelőzése érdekében készített kiadványok az alábbiak:

2019. március 04.

Záró sajtótájékoztató - 2019. február 28.

Munkavédelem, munkaegészségügy az építőiparban
AMIRŐL NEM LEHET ELEGET BESZÉLNI ...

Az ÉVOSZ, az MGYOSZ és az ÉFÉDOSZSZ konzorciuma által 2017. júniusában a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, GINOP-5.3.4-16-2016-00006 nyertes pályázat keretében „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban” nevet viselő rendezvény - és képzéssorozat 2017. szeptember 1-től 2019. február 28-ig tartott.

Ezalatt a másfél év alatt a pályázatban foglalt feladatokat teljesítettük:

 1. A pályázat teljesítése során kb. 1.000 munkáltatóval, munkavállalóval kerültünk kapcsolatba kiadványaink, rendezvényeink, képzéseink alkalmával, valamint az online kérdések megválaszolásával;
 2. Honlapot hoztunk létre – www.nincsbaleset.hu – címmel, melyen megtalálható valamennyi munkavédelmi, munkaegészségügyi dokumentum és online tanácsadás kérésére is lehetőség van;
 3. Elkészült a Munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban c. kiadvány munkavállalók részére – ezt 634 munkavállaló vette át – aláírásával igazolva;
 4. Elkészült a Munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban c. kiadvány munkáltatók részére – ezt a mintegy 200 tagszervezetünk mellett 56 munkáltató részére adtuk át;
 5. Elkészült a „Munkavédelem a demográfiai folyamatok tükrében” c. tanulmány
 6. Elkészült a „Munkavédelem, a foglalkozás-egészségügyi rendszer átalakítási irányai” c. tanulmány;
 7. 4 munkáltatói rendezvényt tartottunk, Debrecenben, Kecskeméten, Székesfehérváron és Zalaegerszegen;
 8. 8 munkavállalói rendezvényt tartottunk, Debrecenben, Kecskeméten, Székesfehérváron és Zalaegerszegen;
 9. Munkavédelmi képviselő képzést tartottunk Kecskeméten;
 10. Munkavédelmi képviselő továbbképzést tartottunk – szintén Kecskeméten;
 11. A képzésekhez tananyag készült;

 

Az építőiparban az elmúlt év I-III. negyedévében sem csökkent a halálos és súlyos balesetek száma, sőt további enyhe emelkedést mutat.

Az ÉVOSZ és a konzorciumban résztvevő MGYOSZ, ÉFÉDOSZSZ – a GINOP 5.3-4-16-2016-00006. pályázat kapcsán szerzett tapasztalatok alapján – szorgalmazza a munkahelyi egészség és biztonság további kiemelt kezelését, továbbfejlesztését.

Javaslataink:

Javasoljuk a munkahelyi munkavédelmi előírások, veszélytelen eljárások betartásáért, betartatásáért felelős munkavédelmi szakemberek rendszeres és kötelező képzését, továbbképzését.

Az oktatásban való részvétel ne csak a munkavédelmi szakemberek, hanem a munkahelyi irányítók számára is legyen kötelező, hiszen ők azok, akik alapvetően felelősek a veszélyek megfelelő kezeléséért, az előírások betartatásáért.  

Azok a vállalkozások, amelyek alvállalkozókat is igénybe vesznek, rendelkezzenek a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerével, a MEBIR-rel.

Az ÉVOSZ Magasépítési Tagozata már a múlt évben kiemelt feladatul tűzte ki a munkavédelem képzést. A Tagozat a munkavédelem hatékony változásának érdekében törvénymódosítást fog kezdeményezni, melynek kidolgozása folyamatban van.

A Tagozat szakértői olyan munkavédelmi rendszert dolgoztak ki, amely 50-60 munkaterület helyszínén egységes beléptetést, munkavédelmi képzést, a munkaterületen pedig munkavédelmi oktatási rendszert tesz lehetővé. A cégek ezzel jelenleg csak a saját munkavállalók esetében tudnak hatékonyságot elérni, ezért országos adatbázisra lenne szükség, melyben összefoghatók többek között a szakmák, a képzettségek is fellelhetők a GDPR előírásainak megfelelve.