Mi van akkor, ha a munkáltató nem tartja meg a munkavédelmi képviselő megválasztását?

 • Kérdés:

  Mi van akkor, ha pl. egy 30 fős munkáltató nem tartja meg a munkavédelmi képviselő megválasztását, pedig a munkavállalók szeretnék. A munkáltató visszaélve helyzeti előnyével munkavállalóit megfélemlíti? Hova lehet fordulni? Van-e valamilyen szankció? Védi- e a munkavállalót, a munkaviszonyát bármi is?

 • Válasz:

  Amennyiben a munkáltató nem tart munkavédelmi képviselő választást, akkor a munkavédelmi hatósághoz kell fordulni panasszal. A munkavédelmi hatóság a jogos panasz esetén határozatban kötelezi a munkáltatót a munkavédelmi képviselő választás megtartására. Nem lehet kizárni, hogy ez ellen a munkáltató jogorvoslati lehetőségével akar élni. Ettől a szándékától az alábbi Legfelső Bírósági ítéletre való hivatkozással valószínűleg el lehet téríteni. 

  (A kérdéses ítéletnek csak az indokoló részéből idézek az alábbiakban, de ez is elég a választásokkal kapcsolatos szabályok értelmezéséhez. Megjegyzem, az ítélet 2008. április 30-án született, ezért a szövegében még az akkor érvényes létszámhatár (50 fő) szerepel, ami azóta 20 főre módosult.* Az indokolásban szereplő Mt-re történő utalások, az akkor érvényes Munkatörvénykönyv paragrafusait idézik, azóta új Munkatörvénykönyv lépett hatályba (2012.évi I. tv.) de ez az ügyet érdemben nem érinti.**)

  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.10.411/2007/3. számú ítélete: …

  „Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma ötven* fő. A választás meghatározásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége. Az előbbi szabály alapján a felperesnél munkavédelmi képviselő választást kell tartani, mert a törvény hivatkozott rendelkezése a választás megtartását kötelezővé teszi a munkavállalók létszámára tekintettel. Minthogy a választás megtartása kötelező, és a választás megtartásának lebonyolítását és a feltételek biztosítását a törvény kifejezetten a munkáltató kötelezettségeként írja elő, a felperes (munkáltató) nem hivatkozhat arra, hogy e kötelezettség csak akkor terheli, ha a munkavállalók a választási jogosultságukkal élni kívánnak. Az a körülmény, hogy a munkavállalók az őket megillető e jog gyakorlásával kívánnak – e élni, a megtartott választás érvényességét, illetve eredményességét befolyásolja (az Mvt. 70/A. § (3) bekezdése értelmében megfelelően alkalmazandó Mt. 51. § - 51/A. §**).

  Téves tehát az a jogszabály-értelmezés, miszerint a munkáltatót a választás megtartásának lebonyolítására vonatkozó kötelezettség csak akkor terheli, ha a választást a munkavállalók vagy a szakszervezet kezdeményezi. A törvény érintett rendelkezése ugyanis ilyen feltételt nem szab.

  A kifejtett jogértelmezést támasztja alá egyébként az Mvt. módosításáról szóló 2004. évi XI. törvény 34. § (4) bekezdése is, amely úgy rendelkezik, hogy annál a munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 50* fő és nem működik munkavédelmi képviselő, e törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül meg kell tartani a munkavédelmi képviselő választást. Továbbá ugyancsak ezt igazolja a jogfejlődés, a 2007. évi CLXI. törvény 8. § (1) bekezdésével módosított Mvt. 70/A. § (1) bekezdés b) pontja, amely az 50* főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatók esetében teszi a választás megtartását a szakszervezet, üzemi tanács, illetve a munkavállalók kezdeményezésétől függően kötelezővé.

  Budapest, 2008. április 30.”

  A munkavédelmi képviselő védelmére az alábbi szabályokat tartalmazza a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.):

  Mvt. 76. § (1) „A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.

  …..

   (3) Valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273. § (1), (2) és (6) bekezdése szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.”

  Mvt. 82/D. § (1) „A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett munkavégzés során:…

  d) a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.”

A szerzőről