Rendezvénysátor megépítése, illetve bontása építési tevékenységnek minősül-e?

 • Kérdés:

  Az iránt érdeklődnék, hogy 300 fő befogadó képességű rendezvénysátor megépítése (belül szinpad felállítással), illetve bontása építési tevékenységnek minősül-e, és vonatkozik-e rá a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírtak (pl "biztonsági és egészségvédelmi terv" készítése?

 • Válasz:

  A rendezvénysátor megépítése, illetve bontása építési tevékenységnek minősül, és így vonatkoznak rá a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírtak.

  A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg.

  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint:

  Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

  A rendezvénysátor a fentiek szerint építménynek minősül, így amennyiben szervezett munkavégzés keretében készítik el, vagy bontják le, akkor a munkálatokra vonatkozik a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet.

A szerzőről