Építési terület mellett történt baleset kártérítése

 • Kérdés:

  Felújítás alatt lévő ház előtt mentem el Budapesten. A ház és az úttest között csővezeték lefektetéséhez - vélelmezhetően az úttest alatt húzódó szennyvízelvezetőhöz kívántak csatlakozást biztosítani - árkot ástak, amelyet az aznapi munkálatok befejeztével acéllemezzel takartak le a járdán. Sajnos az acéllemez túl vastag volt, semmi figyelmeztetés nem utalt az építkezésre. Ezért, valamint a gyér köztéri világítás miatt, megbotlottam az acéllemezben és elestem. Az öltönynadrágom elszakadt, a kabátom, laptop táskám sáros lett, a térdem vérzett. Kérdésem, hogy kihez forduljak a baleset miatt felmerült költségeim megtérítése érdekében?

 • Válasz:

  A baleset miatt felmerülő költségei megtérítése érdekében az általános kártérítési szabályok szerint a kivitelező képviselőjéhez (építésvezetőhöz, vállalkozóhoz) fordulhat. A kivitelező megtalálásában jó segítség lehet - az előzetes bejelentésre kötelezett munkák esetére vonatkozó szabály - miszerint a kivitelező adatait az építési munkahelyen jól láthatóan el kell helyezni.

  Ha a kivitelezővel nem jut egyezségre, akkor kártérítésért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bírósághoz lehet keresettel folyamodni.

  A témával kapcsolatos technikai szabályozást (a kivitelező kártérítési felelősségét) legmagasabb szinten a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) tartalmaz az alábbiak szerint:

  Mvt.4. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is.

  Mvt.26/A. § Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.

  Mvt.36. § (1) A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen.

A szerzőről