Egyéni vállalkozót érintő munkavédelmi szabályok

 • Kérdés:

  Olyan kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy egyéni vállalkozó esetén fontos, hogy egy adott eszközhöz legyen képesítésem? Motorkerékpár javító műhelyt nyitok melyhez ugyan van képesítésem viszont az esztergapad és a hegesztőgép kezelésével ugyan tisztában vagyok viszont képesítésem nincs róla. Buktató lehet ez egy esetleges ellenőrzés alkalmával? Magam dolgozom, egyedül, alkalmazott nélkül. 

 • Válasz:

  Amennyiben nem foglalkoztat munkavállalót, (munkáját kizárólag egyedül végzi), a munka nem minősül szervezett munkavégzésnek és teljességgel kizárt, hogy a munkavégzésével a munkavégzés hatókörében tartózkodót (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.) veszélyeztethetne, akkor nem kell betartania a munkavédelmi szabályokat. Ennek megfelelően a munkavédelmi hatóság sem vonhatja ellenőrzés alá.

  Amennyiben nem foglalkoztat munkavállalót, de a munkavégzés hatókörében tartózkodók veszélynek lehetnek kitéve, akkor - ugyan a munkavégzése nem minősül szervezett munkavégzésnek- de a munkavédelmi szabályok közül a munkavédelmi törvény nevesített paragrafusaiban meghatározott követelményeket be kell tartani. Ezek betartását a munkavédelmi hatóság ellenőrizheti (illetékességi körébe tartoznak). A betartandó munkavédelmi szabályokat a munkavédelmi törvény 9.§ (2) bekezdése nevesíti.

  Ha a későbbiekben munkavállalót foglalkoztat, akkor az már szervezett munkának fog minősülni, a munkavédelmi szabályokat teljességgel be kell tartani, és a hatóság ellenőrzést folytathat le a munkahelyen.

  Az alábbiakban a munkavédelmi törvény vonatkozó előírásaiból készített kigyűjtést közlök:

   

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (munkavédelmi törvény röviden: Mvt.)

  Mvt.84. § (1) A munkavédelmi hatóság jogosult

  b) valamennyi munkahelyen – külön engedély nélkül – ellenőrzést tartani;

  Mvt.87. § E törvény alkalmazásában:

  5. Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a földalatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét e törvénynek a 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései tekintetében.

  8. Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni… a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget alapított) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések [9. § (2) bekezdés] tekintetében.

  A törvény hatálya

  Mvt.9. § ….

  (2) A törvény meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.).

  A munkavégzés tárgyi feltételei

  Mvt.26/A. § Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni. Ennek részletes szabályait a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter állapítja meg.

  Mvt.28. §(1) Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.

  Mvt.32. § A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát.

  A munkafolyamatra, a technológiára,
  az anyagra vonatkozó követelmények

  Mvt.40. § (1) A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell a munkavégzés hatókörében tartózkodók megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

  (2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.

  Mvt.44. § (1) Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyeknél a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet – amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések, egyéni védőeszközök – szükség szerinti együttes – alkalmazásával kell megvalósítani.

  (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is.

  Mvt.45.  § (1) Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. …

A szerzőről